Vanha venäläinen 500.000.000 ruplan obligaatio vuodelta 1914